Phòng báo chí thuộc Bộ Kinh tế cho biết, trong cuộc họp vào ngày hôm nay, Hội đồng Bộ trưởng đã chính thức phê duyệt “Chương trình phát triển kinh tế cho thị trường trong nước đến năm 2012”.

Bộ trưởng Bộ Kinh tế Bogdan Danilishina cho biết, mục đích của chương trình là nhằm tạo ra một thể chế giúp cho nền kinh tế phát triển dựa trên sự cạnh tranh công bằng, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm trong nước và hiện đại hóa cách tổ chức, cũng như các nguyên tắc kinh tế trong thị trường nội địa. 

Ngoài ra, chương trình này cũng có tác dụng cải cách các chính sách thuế và hải quan, hệ thống thuế… nhằm tới cho nền kinh tệ một hệ thống thuế khóa hoàn toàn mới, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế.

“Với tư cách là một người giám sát, tôi tin rằng chương trình sẽ mang sự phát triển cho thị trường nội địa của Ucraina, đồng thời phù hợp với pháp luật của Liên minh châu Âu(EU). Bảo đảm cho sự ổn định của hàng hóa và sự cân bằng cung cầu. Ngoài ra còn nâng cao được trách nhiệm pháp lý của các nhà sản xuất, cung cấp và phân phối về chất lượng những sản phẩm được bán tại thị trường trong nước,” – Danilishina nói.

Các chuyên gia cho biết, đây là một động tác nhằm cân bằng thị trường của chính phủ sau khi ban hành nhiều nghị quyết nhằm khuyến khích xuất khẩu và các hoạt động ngoại thương bị suy giảm dưới tác động của khủng hoảng.

Phamxuan
theo Unian

»Cùng chủ đề