HĐBT đang có kế hoạch tạo một sổ đăng bộ duy nhất của người Ukraina

UNN. Bộ trưởng HĐBT Ukraina Dmitry Dubilet cho biết, sau khi ước tính dân số hiện tại của Ukraina, chính phủ có kế hoạch thu thập thông tin về thu nhập chính thức của dân số và ra mắt một sổ đăng bộ thống nhất của Ukraina. Ông nói điều này hôm nay trong một cuộc họp báo về kết quả ước tính dân số hiện tại của Ukraina. UNN dẫn nguồn bộ trưởng cho biết.

“Chúng tôi sẽ làm việc nhiều hơn để phân phối theo các khu định cư riêng lẻ – có rất nhiều công việc ở đó. Chúng tôi muốn phân chia giới tính và độ tuổi của dân số theo từng khu vực, khu định cư cá nhân, theo khu vực riêng lẻ. Tiếp theo chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về thu nhập chính thức – đây cũng là thông tin thú vị”, – ông Dubilet nói.

Ông cũng nói về kế hoạch trong vài năm tới. Nói chung, chúng ta sẽ đi đâu:
Tôi hy vọng trong vòng 1-2 năm nữa chúng ta sẽ có thể đặt một dự án lớn để khởi động một đăng bộ duy nhất của Ukraina. Nó sẽ được nhập dữ liệu từ nhiều cơ quan đăng ký… Tôi hy vọng vào năm tới hàng ngày chúng ta có thể đưa ra câu trả lời về việc có bao nhiêu người sống ở Ukraina, thành phần giới tính và độ tuổi của họ, v.v.”, – Bộ trưởng nói.

Như UNN đã báo cáo trước đây dựa vào dữ liệu của ông Dubilet về dân số của Ukraina.

“Thông tin về phân bố độ tuổi: chúng ta có 15% trẻ em, độ tuổi lao động sớm 15-24 tuổi là gần 10%, tuổi lao động chính là 44%, tuổi lao động trưởng thành là 14% và người già trên 65 tuổi là 6 triệu người dân”, – bộ trưởng nói.

Sau đó, ông Dubilet đã viết trong Telegram của mình rằng, “phân phối theo giới tính: 20,01 triệu phụ nữ, 17,28 nam giới”.

Nhớ lại, Dmitry Dubilet đã thông báo rằng dân số của thành phố Kyiv là 3,7 triệu người.

Theo các phương pháp tích hợp của cái gọi là điều tra dân số điện tử, tổng cộng 37,3 triệu người sống hiện diện ở Ukraina (không bao gồm các lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng và ở nước ngoài).

Nguồn: UNN

»Cùng chủ đề