Hôm nay, Hội đồng Bộ trưởng đã quyết định hỗ trợ tài chính cho 2 ngân hàng là Ukrgasbank và Rodovid Bank tổng cộng số tiền khoảng 5,9 tỷ UAH, trước đó vài ngày, Kiev Bank cũng đã nhận được khoảng 3,6 tỷ UAH.

Giám đốc cơ quan phụ trách hỗ trợ tài chính cho ngành ngân hàng thuộc Bộ Tài chính Teymur Baghirov cho biết, vào ngày 3-7 Hôi đồng Bộ trưởng đã gửi một khoản trái phiếu chính phủ trị giá 3,565 tỷ UAH vào Kiev Bank, vào ngày hôm nay Ukrgasbank cũng đã nhận 3,1 tỷ UAH và Rodovid Bank là 2,808 tỷ UAH. Các ngân hàng cũng đã xác nhận thông tin này.

“Sau khi được tăng vốn đầu tư, chúng tôi sẽ mua lại cổ phần từ NBU,” –  Sergey Scherbina – một quản trị viên của Rodovid Bank nói. Như thế theo kế hoạch, chính phủ đã trở thành cổ đông lớn nhất của 3 ngân hàng này với số cổ phần lần lượt là 99,97% của Rodovid Bank, 99,94% của Kiev Bank và 81,58%  của Ukrgasbank.

Hội đồng Bộ trưởng hy vọng rằng, Ngân hàng quốc gia(NBU) sẽ nhanh chóng cho những ngân hàng này mua lại khoản cổ phần mà NBU đã mua trước kia, đồng thời rút lại sự quản lý tạm thời để các ngân hàng này bắt đầu hoạt động bình thường và trả lại các khoản nợ tiền gửi cho khách hàng.

Ngân hàng Thế giới(WB) đánh giá, sự hỗ trợ tài chính nhanh chóng cho các ngân hàng trong giai đoạn hiện nay của chính phủ đã có ảnh hưởng tích cực đến thị trường tài chính. 

Bộ Tài chính cho biết, việc này chắc chắn sẽ tăng cường sự tin tưởng của dân chúng vào hệ thống ngân hàng, các ngân hàng sẽ bắt đầu hoàn trả lại tiền gửi cho các khách hàng. Hiện tại, mọi việc sẽ phụ thuộc vào sự phối hợp làm việc giữa Bộ Tài chính, Hội đồng Bộ trưởng và NBU.

Những động thái này còn có tác dụng tăng tốc độ phân bổ khoản viện trợ khoảng 750 triệu USD của WB cho NBU( số tiền này tương đương 5,7 tỷ UAH nếu tính theo tỷ giá chính thức là 7.62 UAH/USD). Toàn bộ số tiền này sẽ được phục vụ cho việc hỗ trợ tài chính cho hệ thống ngân hàng, dự tính sẽ cần tổng cộng khoảng 44 tỷ UAH.

Theo kế hoạch, vào ngày 30-6, NBU đã nhận được khoản tiền đầu tiên trị giá 300 triệu USD từ gói viện trợ trên, nhưng WB cho biết vẫn có một vài khúc mắc nên các vòng đàm phán sẽ vẫn tiếp tục.

Phamxuan
theo Pod

»Cùng chủ đề