Chính phủ đang xem lại ý tưởng thành lập một ngân hàng nhà nước với mục đích cấp tài chính cho các dự án quốc gia.

Cuối tuần qua, Hội đồng Bộ trưởng đã tiến hành xem xét dự án thành lập một ngân hàng phát triển nhà nước, với tên gọi là Ngân hàng hỗ trợ phát triển đựa trên nền tảng của Ngân hàng phát triển và tái đầu tư Ucraina(UBRR). Ngân hàng này được thành lập với mục đích hàng đầu là hỗ trợ tài chính cho các dự án quốc gia. 

Vốn đầu tư cho ngân hàng này hiện còn chưa xác định, nhưng theo một nguồn tin từ Hội đồng Bộ trưởng, số vốn điều lệ ban đầu khoảng 2 tỷ UAH, nhưng Bộ Tài chính hiện tại vẫn chưa đồng ý thông qua. Trước đó, Ngân hàng quốc gia(NBU) đã đăng ký cho UBRR vào tháng 3 năm 2004, và đến tháng 10-2004 thì ngân hàng nhận được giấy phép hoạt động. Ban đầu, 99,99% cổ phần của UBRR được sở hữu bởi Tổ chức tài chính-tín dụng quốc gia.

Đây không phải là lần đầu tiên nhắc đến việc thành lập một công cụ tài chính với chức năng hỗ trợ cho nền kinh tế. Trước đây, ngân hàng này được đề nghị phát triển dựa trên cơ sở của một ngân hàng nhà nước khác, đó là Ukreximbank. Nhưng Hội đồng Bộ trưởng từ chối với lý do một ngân hàng nhỏ như là một nhánh của ngân hàng khác không thể thực hiện được nhiệm vụ mà nhà nước giao cho một cách nhanh chóng. Hiện nay, trước ảnh hưởng của cuộc khung hoảng, việc thức hiện dự án này đã trở nên bức thiết. Được biết, một Ủy ban phụ trách việc thành lập ngân hàng này đã được thành lập, và Bộ trưởng Bộ Kinh tế Bohdan Danilishin vừa đưa ra nghị định № 439 ” Về việc thành lập một hội đồng thực hiện dự án Ngân hàng hỗ trợ phát triển dựa trên nền tảng Ngân hàng phát triển và tái đầu tư”.

Theo một nguồn tin từ Bộ Kinh tế, ngân hàng mới này sẽ được phát triển dựa trên mô hình ngân hàng của Đức Kreditanstalt fur Wiederaufbau(KfW), Ngân hàng Phát triển của Trung Quốc và Ngân hàng Phát triển của Kadắcxtan.

Phamxuan