Cuộc điều tra dân số sẽ diễn ra vào tháng 11-12 năm 2020. Được biết, tại Văn phòng của người toàn quyền về nhân quyền (Ombusman) đã diễn ra một cuộc họp được tổ chức giữa đại diện bảo vệ dữ liệu cá nhân Mykola Smuk và đại diện của Cơ quan Thống kê Nhà nước Ukraina. Tại đây họ thảo luận về vấn đề tuân thủ các yêu cầu của pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ dữ liệu cá nhân trong cuộc điều tra dân số.

Trước đó, Thủ tướng Alexei Goncharuk nói rằng các quỹ cho điều tra dân số đã được đưa vào trong ngân sách năm 2020.

Nhớ lại rằng cuộc điều tra dân số đầu tiên và cho đến nay ở Ukraina độc ​​lập đã được tiến hành vào năm 2001. Theo đó, dân số của đất nước là 48.457 triệu người. Trước đó, Ukraina với tư cách một phần của Liên Xô vào năm 1989 có dân số 51,7 triệu người.

Đại diện của Tổng thống trong Quốc hội, ông Ruslan Stefanchuk ước tính tổng điều tra dân số toàn Ukraina là 4 tỷ hryvnia.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề