Ngân hàng quốc gia(NBU) cho biết, trong khoảng thời gian từ 3 đến 10-8, lượng trái phiếu chính phủ lưu thông trên thị trường đã tăng lên con số 18 tỷ 611,59 triệu UAH.

Theo những báo cáo trước đó, khoảng thời gian này chính phủ chỉ dự định đưa vào thị trường khoảng 11,59 tỷ UAH, điều này có nghĩa là chính phủ đang có ý định càng sớm càng tốt thu được khoảng 18,6 tỷ UAH nhằm bổ xung cho vốn điều lệ của Naftogaz.

Tuy vậy, trong khoảng thời gian này, số lượng trái phiếu mà NBU đang giữa là không đổi, còn các ngân hàng thì đang giữ khoảng 4 tỷ 616,98 triệu UAH(tương đương với khoảng 600 triệu USD tính theo tỷ giá chính thức) tiền trái phiếu, còn 13 tỷ 995,16 triệu UAH nằm trong tay những chủ sở hữu khác.

Điều này có nghĩa là số tiền mà Naftogaz dùng để trả nợ khí đốt trong tháng 7 vừa qua chi phía Nga được trích ra từ khoản tiền mà chính phủ dùng để tăng vốn điều lệ cho tập đoàn năng lượng này.

Như trước đó chúng tôi đã đưa tin, Hội đồng Bộ trường trong tháng 7 đã đồng ý tăng vốn điều lệ của Naftogaz từ 5 tỷ 564,714 triệu UAH hiện nay lên 18,6 tỷ UAH, và số tiền này được trả bằng trái phiếu. Theo Ban Thư ký của tổng thống, những quy định xung quanh vấn đề này phải tuân theo luật ngân sách nhà nước-2009.

Ủy ban Nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán vào ngày 28-7 đã chính thức tăng thêm lượng cổ phần cho Naftogaz tương đương với con số 18,6 tỷ UAH.

Phamxuan
theo Interfax