Bộ trưởng Bộ Tài chính Igor Umansky cho biết, Ngân hàng quốc gia(NBU) đang cố tình trì hoãn quá trình hỗ trợ tài chính cho nhóm các ngân hàng lớn, và Nadra Bank là một trong những nạn nhân.

“Trước đó, các bên đã thống nhất rằng, chính phủ sẽ quyết định hỗ trợ tài chính cho Nadra Bank, sau khi xem xét lại mọi vấn đề khúc mắc, nhất là việc cơ cấu lại các khoản nợ của ngân hàng này, nhưng chúng tôi đã không được NBU cho tham gia vào quá trình trên, do đó đã làm các quá trình can thiệp bị chậm lại” – ông nói.

Umansky lưu ý rằng, Bộ Tài chính đã đề xuất với NBU là chỉ định một quản trị viên của Nadra Bank tạm thời điều hành ngân hàng này trong thời gian hỗ trợ tài chính. “ Ít nhất là thông qua vấn đề nhân sự, chúng tôi đã thể hiện được trách nhiệm của mình trong quá trình thương lượng,” – ông nói thêm.

Khi nói về quá trình hỗ trợ tài chính cho Ukrprombank, ngài bộ trưởng cho biết, với số tài sản hiện có, ngân hàng này không đủ khả năng thanh toán cho người gửi, do đó, một phần những khoán nợ này phải chuyển sang các ngân hàng khác, thuộc sở hữu của nhà nước.

“Việc chuyển giao một phần khoản nợ Ukrprombank sang các ngân hàng khác không có nghĩa là Ukrprombank không còn có trách nhiệm gì đối với các khoản nợ này, tuy nhiên, những quyết định cuối cùng sẽ thuộc về NBU,” – Umansky nói.

Trước đó như chúng tôi đã đưa tin, vào đầu tháng 8, thủ tướng Yulia Tymoshenko tuyên bố chính phủ đã quyết định hỗ trợ tài chính cho Nadra và Ukrprombank. Và hạn cho NBU trong một tháng phải hoàn thành xong việc quốc hữu hóa hai ngân hàng này.

Phamxuan
theo Kor

»Cùng chủ đề