Hội đồng bầu cử trung ương đã yêu cầu Nghị viện Ucraina và Văn phòng thủ tướng cần phải cấp kinh phí bổ sung để tiến hành cuộc bầu cử tổng thống Ucraina, đã được Nghị viện ấn định vào ngày 25 tháng 10 năm 2009. Nghị quyết đã được thông qua hôm nay (08/04) trong phiên họp của Hội đồng bầu cử trung ương.

Trong phiên họp bà Phó chủ tịch Hội đồng bầu cử trung ương Janna Usenko đã thông báo rằng: “ Cần phải điều chỉnh lại ngân sách quốc gia năm 2009, và với mục đích là không vi phạm quyền của công dân Ucraina. Hội đồng bầu cử trung ương quyết định yêu cầu Nghị viện và Văn phòng thủ tướng tăng kinh phí để tiến hành cuộc bầu cử tổng thống Ucraina thêm 229 triệu 127,9 nghìn grivna “.

Bà cũng nhắc lại rằng, theo đề xuất của Hội đồng bầu cử trung ương từ ngày 24 tháng 12 năm 2008, tổng kinh phí cho việc chuẩn bị và tiến hành bầu cử là 941 triệu 285 nghìn grivna, trong số đó kinh phí cho trường hợp bầu cử lại là 289 triệu 900 nghìn grivna.

Theo lời bà, chi phí tiến hành bầu cử tổng thống được xem xét trong điều luật về ngân sách nhà nước năm 2009 là 712 triệu 157 nghìn grivna, tức là nếu tính đến trường hợp bầu cử lại thì sẽ thiếu 229 triệu 127,9 nghìn grivna để tiến hành cuộc bầu cử tổng thống.

Usenko cho hay, sự thiếu hụt đó sẽ gây nguy hại cho sự chuẩn bị và tiến hành cuộc bầu cử tổng thống đã được ấn định bởi Quốc hội và quyền bầu cử của công dân Ucraina.

Hội đồng bầu cử trung ương cũng khẳng định nghị quyết về việc xác định lượng kinh phí cần thiết để tiến hành các cuộc bầu cử bất thường tại địa phương, được ấn định bởi Nghị viện vào ngày 14 tháng 6 năm 2009. Các cuộc bầu cử được ấn định sẽ tiến hành ở các vùng Kievskaya, Khesonskaya, Khmelnhiskaya và Chernoviskaya.

NNC
theo Mid

»Cùng chủ đề