Nhằm đánh giá và kiểm điểm về các hoạt động của hội doanh nghiệp Việt Nam tại thành phố Odessa trong thời gian vừa qua, đổi tên “Hội doanh nghiệp Việt Nam thành phố Odessa” thành “Hội doanh nhân Việt Nam thành phố Odessa”, kiện toàn bổ sung thêm nhân sự vào ban chấp hành hội và bàn về kế hoạch tổ chức tham gia đại hội toàn thể hội doanh nghiệp Việt Nam toàn Ukraina vào ngày 19-9-2009

Đúng 5 giờ chiều tại hội trường văn phòng hội tại Làng sen với sự có mặt gần 60 hội viên hội doanh nghiệp Việt Nam tại thành phố Odessa có mặt. Dưới sự điều khiển của ban chấp hành hội, mở đầu ông Vũ Đức Trường – Chủ tịch hội thay mặt ban chấp hành đánh giá một số hoạt động của công tác hội trong thời gian qua. Đặc biệt là những đợt tổ chức tham quan tìm hiểu thị trường tại Moscow, hội nghị diễn đàn doanh nghiệp tại Kiev, Đoàn về thăm – làm việc tại thành phố Hồ chí Minh và về dự hội nghị doanh nhân việt Nam ở nước ngoài tại Hà nội. Đặc biệt hơn nữa là việc tổ chức thành công Lễ kỷ niệm một năm báo doanh nghiệp và cuộc thi viết báo về cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài đã được đông dảo dư luận độc giả và đại sứ quán đánh giá cao. Ông Trường cũng đã rút kinh nghiệm một số việc về công tác tổ chức nhất là về  ý thức chấp hành và sự gắn kết giữa các thành viên trong mỗi đợt công tác khác nhau.


Ban chấp hành điều khiển hội nghị

Hội nghị cũng đã nhất trí biểu quyết 100% đồng ý đổi tên “Hội doanh nghiệp Việt Nam thành phố Odessa” thành “Hội doanh nhân Việt Nam thành phố Odessa” và đồng ý cử ông Nguyễn Văn Đức vào làm ủy viên ban chấp hành. Về việc tham dự đại hội doanh nghiệp Việt Nam toàn Ukraina tổ chức tại Kharkov vào ngày 19-9 hội nghị đã thống nhất toàn thể các hội viên đều tham gia dự đại hội vì đây là trách nhiệm đồng thời cũng là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi hội viên. Hội nghị cũng đã giao cho ông Nguyễn Văn Long ủy viên ban chấp hành chịu trách nhiệm thuê một chiếc xe ca cho đoàn và cử ông Trương Văn Hùng phó chủ tịch hội phụ trách dẫn đoàn từ Odessa đi Kharkov và quay về Odessa.


Ảnh minh họa: Toàn cảnh hội nghị

Phần cuối cuộc họp ông Nguyễn Như Mạnh ủy viên Ban chấp hành hội doanh nghiệp kiêm chủ tịch hội người Việt Nam tại thành phố Odessa phát biểu đánh giá cao những hoạt động của hội trong thời gian qua và ông cũng nhấn mạnh: mong muốn mỗi một doanh nhân phải thực sự là một chỗ dựa vững chắc cho việc củng cố và xây dựng cộng đồng, nhất là trong những lúc khó khăn này càng đẩy mạnh các hoạt động phong trào và doanh nhân phải gương mẫu đi đầu trong các hoạt động các phong trào đó.
 

BBT

»Cùng chủ đề
Ghen quá mất khôn

22 Tháng Tám 2009

Nỗi lo muà thi cử

20 Tháng Tám 2009