Mời tất cả các hội viên hội Doanh nghiệp và các doanh nghiệp Việt Nam đang sống và làm việc tại thành phố Odessa về dự cuộc họp quan trọng: nhằm đánh giá thực trạng tình hình khủng khoảng và đề ra phương hướng, các biện pháp định hướng khắc phục.

Cuộc khủng khoảng toàn cầu đang ảnh hưởng sâu tới tất cả mọi người trên thế giới. Doanh nghiệp Việt Nam tại Ucraina nói chung và Doanh nghiệp Việt Nam tại Odessa nói riêng còn phải chịu cả cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài trong nhiều năm nay.

Thị trường thay đổi, chính sách không ổn định, đồng tiền địa phương liên tục mất giá, việc làm ăn buôn bán tại chợ KM số 7 đang gặp phải những khó khăn nhất định, vì vậy chúng ta cần phải đánh giá đúng về thực trạng về những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng trên từng lĩnh vực, và đề ra phương hướng củng cố niềm tin cho từng doanh nghiệp.

Đảng ủy, BCH hội người Việt Nam, BCH hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Odessa thông báo và kính mời họp mặt tất cả các hội viên hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp đang làm ăn sinh sống tại Odessa về dự hội nghị tại văn phòng hội tại tầng 2 ký túc xá số 10 vào lúc 3 giờ chiều ngày 17-3-2009.

BBT
theo Chủ tịch hội DN Việt Nam tại Odessa