Những năm qua hội ĐH Bắc Miền Trung tại Odessa hoạt động vẫn hiệu quả về mọi mặt và mang lại nhiều dấu ấn trong cộng đồng NV toàn Ukraina nói chung.
Nhưng hiện nay, do không đủ nhân sự và người đại diện của các vùng miền. Vào ngày 03-06 vừa qua, ban chấp hành hội ĐH Bắc Miền Trung đã tổ chức họp và đi đến quyết định rút gọn từ hội ĐH bắc Miền Trung thành: Hội ĐH Nghệ Tĩnh tp Odessa.
Hội chỉ thay đổi tên gọi. Mọi tiêu chí và hoạt động không có gì thay đổi. Chúng tôi luôn đón nhận sự tham gia của bà con không phải người Nghệ Tĩnh, nhưng có tình cảm với người xứ Nghệ, cùng vào sinh hoạt để tăng thêm tình đoàn kết trong cộng đồng.
Danh sách ban chấp hành mới:
1- Phạm Hạnh Phúc (chủ tịch)
2- Nguyễn Bửu An (phó CT thường trực)
3- Nguyễn Doãn Liễn (phó CT đối nội)
4- Trịnh Hồng Cường (phó CT đối ngoại)
5- Phạm Đức Phúc (phó CT thể thao, văn hoá, tài chính)
6- Lê Văn Thành ( UV thủ quỹ, kế toán)
7- Trần Hồ Nguyên (uỷ viên)
8- Võ Văn Trọng (uỷ viên)
9- Nguyễn Văn Dũng (uỷ viên)
10- Nguyễn Văn Tý (uỷ viên)
11- Đậu Văn Trọng (uỷ viển).
Nguyên CT Nguyễn Sỹ Xuân cố vấn BCH hội ĐH Nghệ Tĩnh, tp Odessa.

Tin từ BCH Hội ĐH Nghệ Tĩnh tại Odessa

»Cùng chủ đề