Kể từ ngày 10 tháng 1 ở Ukraina bắt đầu cho đăng ký thi thử độc lập cho học sinh trung học phổ thông được gọi là thi BHO (Đánh giá chất lượng bằng máy).

Phòng báo chí của Trung tâm đánh giá chất lượng giáo dục (thuộc Cục khảo thí bộ giáo dục) thông báo về đăng ký tham gia thi thử BHO. Những học sinh có nhu cầu có thể vào trang website của Trung tâm BHO khu vực tại địa phương để đăng ký.

katia

Việc đăng ký kéo dài từ ngày 10 tháng 1 tới ngày 31 tháng 1 năm 2017. Mỗi người đăng ký có thể thi thử thông qua Test: ngày 1 tháng 4 về bộ môn “tiếng Ukraina và văn học”, ngày 8 tháng 4 về một trong số bộ môn tự chọn – Lịch sử Ukraina, Tóan, Sinh, Địa, Vật lý, Hóa học, Tiếng anh, tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Đức, Tiếng Nga, Tiếng Pháp).

“Việc tham gia thi thử BHO là mất tiền. Giá thi thử do trung tâm BHO khu vực quyết định”, – trong thông báo nói. Như đã biết, thi BHO-2017 sẽ được tiến hành từ ngày 23 tháng 5 cho tới ngày 16 tháng 6. Thi BHO-2017 sẽ bắt đầu bằng môn tiếng Ukraina và văn học.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề