• Tại Odessa trong khuôn khổ Ngày Hội áo thêu 20-24 tháng 8 trên bậc thang Pochomkinska triển khai lá cờ tổ quốc 25 mét (Photo) >>
  • Tại Kyiv >>
  • Hội hoa ở Kyiv

Vườn hoa 15000m2 màu cờ ở Kyiv

  • Tại thôn Chermalyk trên dải phân cách tỉnh Donetsk người dân cũng âm thầm treo quốc kỳ Ukraina >>
  • Tại Dnipro – 300 quốc kỳ treo ở trụ sở Hội đồng tỉnh >>
  • Quân đội: tất cả các đơn vị quân đội Ukraina đều treo quốc kỳ
  • Tại tp Kharcov Lễ treo quốc kỳ Ukraina được tiến hành long trọng >>

Nguồn: TTX Unian/báo chí Internet

»Cùng chủ đề