Đồng bản tệ của Ukraine gần như đã giảm một nửa giá trị trong 6 tháng qua khiến người dân nước này, vốn đang mắc nợ trầm trọng, vô cùng hoang mang.