Theo thông tin của Trung tâm ngăn ngừa tham nhũng, ông Stanislav Shevchuk chủ tịch tòa pháp hiến của Ukraina bị từ chối nhập cảnh Mỹ vì đã tuyên điều khoản luật hình sự về làm giàu bất hợp pháp là không phù hợp hiến pháp và vì thế có khoảng 60 vụ án chống tham nhũng bị hủy bỏ.

Ông Shevchuk đã bị từ chối thị thực Mỹ.
Trung tâm ngăn ngừa tham nhũng cho biết rằng không có thông tin về các thẩm phán khác của tòa pháp hiến có bị từ chối thị thực hay không.

Ngày 26 tháng 2 năm 2019 Tòa pháp hiến Ukraina đã thừa nhận Điều khoản 382/2 của Bộ Luật hình sự Ukraina (Làm giàu bất hợp pháp) không tương xứng với Hiến pháp Ukraina và đã hủy điều khoản này.

Trong quyết định của Tòa nói rằng điều khoản 382/2 của Bộ luật hình sự không tương xứng với nguyên tắc Hiến định về tiên định vô tội (Giả định vô tội, -nd) và với quy định của Hiến pháp không được phép truy cứu trách nhiệm một người do người đó từ chối cung cấp lời khai hoặc giải thích điều bất lợi cho mình, thành viên gia đình mình hoặc nhân thân.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề