Luật về tòa án chống tham nhũng có điểm cần phải sửa lại. Đây là điểm bị cả IMF và cả Hoa Kỳ đều phản đối. Điểm này có thể bị các quan chức tham nhũng tìm cách trốn tránh trách nhiệm.

Hoa kỳ chào đón việc thông qua luật về tòa án chống tham nhũng, tuy nhiên hi vọng nó sẽ được sửa lại bằng cách bổ sung điều quan trọng đã bị bỏ đi trong quá trình bỏ phiếu thông qua.

Cần phục hồi điều khoản về thẩm quyền xem xét tất cả các vụ án theo quyền tài phán của tòa án này, kể cả phúc thẩm đối với các quyết định của tòa án sơ cấp, điều mà đã gây nên tranh luận om sòm suốt thời gian qua. Người phát ngôn bộ ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert tuyên bố.

“Chúng tôi sung sướng là luật đã được thông qua với sự ủng hộ rộng rãi ở quốc hội. Bằng cách đó Ukraina đã thực hiện một bước tiến lớn theo hướng tới tương lai Châu Âu mà nhân dân Ukraina đòi hỏi trong Cách mạng phẩm giá năm 2014”, – bà Heather Nauert nói.

Trong khi đó bà Nauert cũng ủng hộ kì vọng của giám đốc IMF Lagard đối với luật này.

“Hoa Kỳ ủng hộ tuyên bố của IMF về việc quốc hội cần phải nhanh chóng sửa đổi luật để tòa có thể xem xét tất cả các vụ theo tài phán của mình, kể cả các vụ án tham nhũng đã có hiện nay, đồng thời thông qua luật bổ sung để chính thức thành lập tòa án. Điều này cho phép ngăn chặn tham nhũng, cái mà đang uy hiếp an ninh quốc gia và tiền đồ thịnh vượng và phát triển quốc gia dân chủ”, người phát nguôn bộ ngoại giao Hoa Kỳ nói.

Lưu ý rằng, ngày 7 tháng 6 quốc hội Ukrauina đã thông qua dự luật về toàn án chống tham nhũng. Tổng thống đã ký phê chuẩn luật này.

Lưu ý rằng, tuy tòa chưa thành lập nhưng đã có những tranh cãi om sòm về luật này. Các tích cực viên chống tyham nhũng khẳng định rằng, các quan tham cấp cao sẽ trốn tránh trừng phạt, còn các nhà làm luật thì nói không tránh được.

Đại diện IMF và Hoa Kỳ tỏ ra lo ngại về vài điều khoản và đang gây sức ép lên quốc hội Ukraina để họ sửa lại. Điều cần sửa theo đại diện của IMF là tòa án chống tham nhũng có thẩm quyền xét xử tất cả các vụ án tham nhũng hiện đang điều tra đồng thời cả các vụ án tham nhũng đước khiếu nại phúc thẩm mà các nhà lập pháp đã bỏ đi khi biểu quyết luật này.

Theo đánh giá của các tích cực viên chống tham nhũng, một số lượng lớn các quan chức loại top sẽ trốn xét xử nhờ điều khoản chon phép các vụ án cũ xét xử tại các tòa án sơ cấp.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề