Hoa đào – vị thuốc quý bởi Nguyễn Quang

Hoa đào là loại hoa đặc biệt mỗi dịp xuân về. Đào có 4 giống: Đào bích có màu hồng thẫm, đào phai hoa màu hồng nhạt, đào bạch hoa màu trắng, đào thất tốn hoa nhỏ và nhiều màu, màu đỏ thẫm.