Trên biên giới tỉnh Rivno và tình Volyn có hàng trăm người, nếu không phải là hàng ngàn người đồng thời khai thác lậu hổ phách.

Ngày 11 tháng ba những người tích cực viên Automaydan đã tiến hành khảo sát những nơi khai thác lậu hổ phách ở Ukraina ở các tỉnh Zhitomir, Rivno và Volyn và đã quay được những cảnh tưởng khủng khiếu về hủy hoại môi trường do khai thác lậu hổ phách tiếp diễn. Phòng báo chí của tổ chức xã hội này đưa tin.

“Vào năm ngoái cũng đã có một chiến dịch tương tự của tổ chức này mà kết quả là tổng thống đã lên tiếng hứa là sẽ dẹp bỏ nạn khai thác hổ phách lậu tràn lan, vô tổ chức dưới sự che chở của cơ quan thực thi pháp luật ở các tỉnh nói trên. Từ bấy đến nay đã 9 tháng đấu tranh với nạn khai thác lậu và mafia nhưng kết quả vấn là con số không”, – trong thông báo của tổ chức Automaydan nói. Xem hình và video >>

Trên lãnh thổ khai thác lậu có tất cả các phương tiện kỹ thuật: máy kéo, máy xúc, máy bơm mà nhờ những phương tiện này người ta khai thác, kể cả các xe tải quân sự. Nên nhớ rằng, ở khu vực ATO những loại xe tải này vẫn còn thiếu và xin các tổ chức tình nguyện trợ giúp, còn ở đây chúng có tới hàng chục chiếc với chất lượng tốt.

“Những người khai thác nất hợp pháp hổ phách chẳng sợ ai cả. Chính quyền và cơ quan thực thi pháp luật hầu như chẳng nhìn thấy những gì diễn ra ở đây, điều đó cũng có nghĩa là họ được chia phần”, – tổ chức Automaydan kết luận.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề