Thủ tướng Ukraina chúc mừng nhân dân nhân hiệu lực đầy đủ của hiệp định về hiệp hội với Liên minh Châu Âu bắt đầu, kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2017.

Thủ tướng Ukraina Vladimir Grisman viết thông báo trên Fb. >>сообщил

“Tôi chúc mừng tất cả người dân Ukraina với mốc lịch sử mới của con đường tiến tới Châu Âu của chúng ta. Đây là một giai đoạn quan trọng của các quan hệ đôi bên”,- ông Groisman viết.

Thủ tướng đồng thời lưu ý rằng, “trong hơn 1,5 năm qua phần kinh tế của hiệp định vẫn có hiệu lực – đó là phần về khu mậu dịch tự do giữa Ukraina và Lin minh Châu Âu”.

“Tôi sung sướng đánh giá rằng, trong thừi gian này EU đã trở thành cộng sự chính của đất nước ta”, – thủ tướng nói.

Groisman thông báo rằng, hiện tại thương mại với các nước EU đạt 41,1% tổng khối lượng hàng hòa ngoại thương của chúng ta, còn trong nửa năm đầu 2017 xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ vào EU tăng lên 22% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 9,4 tỉ đô la.

nguồn: gordonua

»Cùng chủ đề