Hiệp hội quản lý năng lượng quốc gia NKRE đang lên kế hoạch tăng giá gas và điện từ tháng 6 năm nay. Chủ tịch hiệp hội – ông Kalchenko đã thông báo về điều này trong cuộc hội thảo mới đây.

NKRE sẽ tăng giá gas cụ thể như sau: đối với những người sử dụng từ 2,5 nghìn đến 6 nghìn mét khối gas 1 năm, giá tăng thêm 5% tức là khoảng 76,86 đến 84,56 cô pếch 1 mét khối; đối với những người sử dụng từ 6 nghìn đến 12 nghìn mét khối gas một năm, giá tăng thêm 10% vào khoảng 164,87 đến 181,3 cô pếch 1 mét khối.

Theo lời ông Kalchenko, trong diện sử dụng từ 2,5 đến 6 nghìn mét khối gas 1 năm chiếm 39% số khách hàng (gần 2 triệu người), diện sử dụng từ 6 đến 12 nghìn mét khối gas 1 năm chiếm 1,5% số khách hàng (50 nghìn người).

Ngoài ra theo thông tin của NKRE, trong diện sử dụng dưới 2,5 nghìn mét khối gas 1 năm có 10,7 triệu khách hàng và diện sử dụng trên 12 nghìn mét khối gas 1 năm có 14 nghìn khách hàng.

Theo lời ông Kalchenko, việc tăng giá gas sẽ thu về gần 100-150 triệu grivna mỗi năm.

NKRE sẽ tăng giá điện đối với những khách hàng tiêu thụ hơn 600 kilô oát giờ 1 tháng, mức tăng 3,1 lần vào khoảng 75,5-76 cô pếch 1 kilô oát giờ.

Ông Kalchenko nói rằng nhưng hộ gia đình tiêu thụ hơn 600 kilô oát giờ 1 tháng, sử dụng năng lượng điện để sưởi ấm và có bếp điện, các gia đình có nhiều trẻ, các nhà trông trẻ, cũng như những nhà không được cung cấp khí đốt không nằm trong diện tăng giá điện.

Ông Kalchenko cũng nói thêm rằng việc tăng giá điện sẽ thu về được 200-300 triệu grivna mỗi năm. Theo lời ông thì diện tăng giá điện chiếm gần 1% lượng khách hàng (khoảng 350 nghìn hộ gia đình).

Trước đó ngày 14 tháng 4 Văn phòng thủ tướng đã đề nghị NKRE tăng giá điện đối với những hộ tiêu thụ trên 600 kilô oát giờ 1 tháng lên 3,5 lần.

NNC
theo Pod