Hiến kế vượt khó khăn bởi Nguyễn Quang

Họ là những người đứng đầu DN, những chuyên gia kinh tế… những người đã chứng kiến và chèo chống với cơn bão kinh tế trong năm qua. Nhân dịp năm mới, các DN, chuyên gia kinh tế chia sẻ bài học của năm cũ và đưa ra những kế sách để vượt qua thách thức của năm 2009.