Thành viên của Đảng vùng Anna Herman đề nghị Quốc hội bắt buộc Văn phòng thủ tướng tăng thêm tiền cho các tiêu chuẩn xã hội bằng việc giảm một nửa mức lương của các cán bộ cấp cao.

Điều này được nêu trong dự thảo nghị quyết 5115 đăng ký trong Quốc hội vào ngày 09 tháng 9.

Theo dự thảo, yêu cầu chính phủ phải xem xét lại những thay đổi trong ngân sách nhà nước khi giảm một nửa mức lương của Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Bộ trưởng, Phó Thủ tướng, lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng, Ban Thư ký Tổng thống, cơ quan nhà nước, bộ máy điều hành của Quốc hội, Ban Thư ký Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan điều hành cấp trung ương và địa phương.

Hơn nữa, dự thảo đề nghị giảm bớt tiền lương của Chủ tịch chính quyền các khu vực, các nhân viên của Ngân hàng quốc gia, lãnh đạo tòa án.

Ngoài ra, dự thảo yêu cầu Văn phòng thủ tướng thay đổi ngân sách nhà nước và đưa nó vào Quốc hội trong thời gian một tuần sau khi thông qua nghị quyết.

Hôm thứ Năm, lãnh tụ khối Yulia Tymoshenko tại Quốc hội Ivan Kirilenko cho biết, trong kho bạc thiếu vốn lưu động để thực hiện việc nâng cao các tiêu chuẩn xã hội.

Bộ Tài chính và Ủy ban Quốc hội dự báo rằng, số tiền cần thiết để nâng cao các tiêu chuẩn xã hội vào khoảng 28,9 tỷ grivna trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2009.

NguyenNghia
theo Segodnya

»Cùng chủ đề