Thủ tướng Ukraina Vladimir Groisman nêu kết quả của việc áp dụng hệ thống điện tử sử dụng trong mua sắm công minh bạch mang lại lợi ích cho ngân sách gần 1 tỉ đô la – 24 tỉ Hrivnia tiền ngân sách nhà nước.

TTX UNN dẫn lời phát biểu của thủ tướng Groisman đưa tin.

Theo lời thủ tướng, trong kỳ gần đây nhất thông qua Hệ thống Prozorro đã tiến hành mua sắm công hầu như gần 700 tỉ Hrivnia.

Thủ tướng cho biết chính phủ tiếp tục hoàn thiện hóa hệ thống Prozorro.

Lưu ý rằng tổ chức minh bạch quốc tế “Transparency International” (TI) đã cảnh báo Ukraina về việc thông qua luật về những nguyên tắc cơ bản bảo đảm cho an ninh mạng của Ukraina. Dự án này hiện đang trong chương trình nghị sự của quốc hội. TI cảnh báo rằng nếu dự luật này được thông qua thì sẽ tạo nên những rủi ro tham nhũng của mua sắm công bằng Hệ thống điện tử Prozorro.

Nguồn: UNN

»Cùng chủ đề