Nhóm chuyên gia trong Văn phòng Tổng thống Ukraina đã đề xuất một sự điều chính các thỏa thuận Minsk, được gọi là “công thức Zelenskiy”, nguồn tin của kênh Telegram “Resident” cho biết.

Nhóm đặc biệt trong Văn phòng tổng thống đã phát triển những sửa đổi chính đối với các thỏa thuận Minsk. Điểm chính của nó được công bố ngày hôm nay, 15 tháng 10. Báo Dialog.UA đưa tin.

Các thỏa thuận Minsk được ký kết với chính quyền trước và đã không được thực hiện trong 5 năm qua. Xã hội Ukraina muốn chấm dứt chiến tranh ở Donbass, nhưng chống lại “Công thức Steinmeier”. Một nhóm đặc biệt tại Văn phòng tổng thống đã phát triển những thay đổi chính đối với các thỏa thuận Minsk và được gọi là Công thức của Zelenskiy, những điểm chính của Công thức Zelenskiy được đưa ra dưới đây.

  1. Cuộc bầu cử chỉ được tổ chức ở những vùng lãnh thổ không được Kyiv kiểm soát sau khi quyền kiểm soát quốc tế được thiết lập giữa các nước cộng hòa không được công nhận và Nga. Việc kiểm soát biên giới có thể được thực hiện bởi phái bộ Cảnh sát OSCE, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Không có đơn vị quân đội nào của các quốc gia láng giềng phải ở trong các vùng lãnh thổ không kiểm soát.
  2. Việc rút toàn bộ lực lượng vũ trang nước ngoài, cũng như lính đánh thuê khỏi Ukraina cũng như các bang nhóm bất hợp pháp được đặt dưới sự giám sát của OSCE. Phái đoàn OSCE có trách nhiệm giám sát tình hình.
  3. Cuộc bầu cử ở các vùng lãnh thổ không được kiểm soát được tổ chức theo luật pháp Ukraina với sự tham gia của các đảng phái ở Ukraina.
  4. Các cuộc bầu cử được quan sát bởi các đại diện của OSCE, EU và Liên Hợp Quốc.
  5. Chỉ những người không vi phạm luật pháp Ukraina mới có quyền tham gia bầu cử.
  6. Danh sách những người muốn tham gia cuộc bầu cử được đăng ký bởi Ủy ban bầu cử trung ương Ukraina.
  7. Ân xá chỉ áp dụng cho dân thường không tham gia vào cuộc xung đột vũ trang.
  8. Việc khôi phục quan hệ kinh tế xã hội với các vùng lãnh thổ, bao gồm thanh toán lương hưu và các khoản thanh toán khác cho người dân, việc nối lại thuế trong khuôn khổ lĩnh vực pháp lý của Ukraina được bắt đầu sau khi công nhận cuộc bầu cử.
  9. Cải cách hiến pháp ở Ukraina và hiệu lực của luật về tình trạng đặc biệt trên cơ sở luật pháp Ukraina về tình trạng đặc biệt của một số địa phương của khu vực Donetsk và Lugansk được bắt đầu. Nó bắt đầu có hiệu lực từ thời điểm bầu cử được công nhận là dân chủ và được tổ chức.

Các nhà báo lưu ý rằng trước đó, sau khi quyết định thoái lui quân đội ở khu vực phân cách của Ukraina, thi một chiến dịch tranh luận om sòm lớn đã nổ ra: binh lính, nhà báo và chuyên gia quân sự bày tỏ sự không hài lòng.

Nhớ lại rằng Bộ Quốc phòng Ukraina đã chính thức công bố các yêu cầu và điều kiện mà không cần rút quân trong Donbass bị chiếm đóng theo “công thức Steinmeier” sẽ bị thất vọng. Điều kiện chính để bắt đầu thoái lui quân tại Donbass là việc tuân thủ liên tục lệnh ngừng bắn tại nơi thoái lui trong 7 ngày liên tục.

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề