Đại diện tổng thống ở quốc hội, bà Irina Lutsenko tuyên bố với báo giới rằng đội quân của phái bộ Liên hợp quốc LLGGHB ở Donbass có thể lên tới 30 ngàn: 20 ngàn là mũ nồi xanh và 5 ngàn cảnh sát. TTX Unian đưa tin.

Theo lời bà Lutsenko, sau việc thành lập bộ chỉ huy liên quân sẽ là vấn đề hợp tác với phái bộ GGHB có thể được triển khai ở Donbass.

“Tình tới ngày hôm nay đang có những thương lượng, tuy nhiên là các dữ liệu chưa chính hức, nhưng câu chuyện là nói tới LLGGHB với 30 ngàn quân nhân, trong số đó có thể có 5 ngàn cảnh sát, với 20 ngàn quân Mũ nồi xanh, đồng nghĩa là quân đội GGHB và một phần nào đó của phái bộ phải chốt trên biên giới giữa Ukraina với Nga”, – bà Lutsenko cho biết.

Bà Lutsenko cho biết thêm khả năng hơn cả là phái bộ này sẽ từ các nước không nằm trong một liên minh an ninh nào cả.

Tiện thể, Nghị quyết về triển khai LLGGHB của Liên hợp quốc ở Donbass có thể được thông qua trong năm 2018.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề