Sự xây dựng các xí nghiệp mới ở Đông Âu nhằm vào chính sách lôi kéo lao động của Ukraina bằng mức lương cao hơn ở Ukraina.

Phó thủ tướng Ukraina Gennady Zubko nêu mức lương cần thiết để ngăn chặn di chuyển lao động khỏi Ukraina. Phần đông lực lượng lao động này của Ukraina sang Ba Lan để có thu nhập cao hơn. Cơ quan báo chí của HĐBT cho biết.

Theo lời ông Zubko, hiện ở Ba Lan có trên 1 triệu lao động di trú của Ukraina. Đến lượt mình sự xây dựng các xí nghiệp mới tại các nước Đông Âu trực tiếp dự tính thu hút lao động của Ukraina sang làm việc.

“Những con số chính thức liên quan tới người Ukraina làm việc ở nước ngoài chúng tôi tính toán sơ bộ là nhân với 5 lần, chỉ ở Ba Lan có trên 1 triệu người Ukraina sang làm việc.

“Sự khác nhau về mức lương ở Ukraina so với các nước ở Đông Âu là không lớn lắm nhưng đã có thể điều tiết để cho người Ukraina khoongphair đi đâu làm việc nưa. Người lao động ở Ba Lan nhận mức lương khoảng 800-1000 đô la một tháng, hay đó là 25-30 ngàn Hrivnya. Nhưng họ có những phát sinh chi tiêu bổ sung, chẳng hạn trả tiền nhà ở cao hơn, giao thông và các khoản khác cũng cao hơn. Chúng tôi cho rằng nếu lương bình quân ở Ukraina được nâng lên mức 16 ngàn Hrivnya thì sẽ có khả năng giữ người lao động lại ở trong nước”, – ông Zubko đánh giá.

Lưu ý rằng mức lương bình quân trên cả nước hiện nay ở Ukraina vào khoảng 7 nagnf Hrivnia, dự tính năm 2018 mức lương bình quân sẽ được nâng lên tới 8-10 ngàn Hrivnia.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề