Tại phiên họp của HĐBT Ukraina bộ trưởng nội vụ Avakv tuyên bố rằng phần lớn các điều của chiến lược bắt đầu đưa vào tài liệu từ năm 2014 đã được hoàn thành.

“Chúng tôi cùng vớ Phái bộ tư vấn của EU đã xác định các mục tiêu “Chiến lược-2020” và đó là giai đoạn kết thúc chiến lược cải cách nôi vụ đã được bắt đầu từ năm 2014. Một số hướng sẽ đi theo con đường nâng cao vai trò của các cơ quan thực thi pháp luật trong xã hội, củng cố liên kết với quần chúng nhân dân, thể hiện cách tiệm cận và các quan điểm theo các ưu tiên đối với các chức năng dịch vụ”, – Avakov nói.

Thứ trưởng Kovalchuk đánh giá rằng, trong thời gian ngắn, kể từ năm 2014 Bộ nội vụ đã thành công trong việc giảm các chức năng lãnh đạo chính trị và nghề nghiệp, thành lập nên cơ quan hoàn toàn mới của chính quyền hành pháp – Cảnh sát quốc gia và Vệ binh quốc gia.

“Trong tháng 10 theo kết quả điều tra xã hội học của một hãng trác nghiệm XHH thì chỉ số niềm tin của nhân dân vào các định chế nhà nước và xã hội là:

Vệ binh quốc gia – 52,6%,

Cục tình trạng khẩn cấp – 50,5%,

Cục bảo vệ biên giới – 46,4%,

Các iểu đoàn tình nguyện – 43,9%,

Cảnh sát quốc gia nói chung  (cảnh sát tuần tra và cảnh sát điều tra) – 39,3%,

Riêng cảnh sát tuần tra – 40,9%”, – Bà Kovalchuk cho biết.

Hướng chính ưu tiên sắp tới của cải cách Hệ thống nội vụ là

chuyển cảnh sát đàn áp sang cảnh sát phục vụ con người, ưu tiên các chức năng dịch vụ >>

Hiện nay đã xác định những ưu tiên mới cho công tác – thành lập môi trường an ninh cho đời sống của từng người dân và công dân, giữ gìn an ninh và trật tự công cộng, chống tội phạm và tuân thủ nhân quyền và quan lý tích hợp biên giới, chất lượng và sự tiếp cận dich vụ, quản lý có hiệu quả, minh bạc và thông thoáng, phát triển cán bộ và bảo đảm xã hội cho hàng ngũ cán bộ biên chế bọ nội vụ.

Mỗi công dân phả biết được là cơ quan thực thi pháp luật sẽ trợ giúp, rằng công dân sẽ nhận được dịch vụ nhà nước có chất lượng. Ngoài ra, cán bộ hệ thống nội vụ cũng tin tưởng được vào ngày mai, có sự chú ý tốt cho công tác đào tạo cán bộ và có hệ thống khuyến khích hiện đại”, – bà Kovalchuk nói.

Thứ trưởng nội vụ thông báo rằng, trong thời gia ắp tới sẽ thành lập cục trợ giúp cấp bách “112”, cảnh sát tấn công cũng đã được thành lập và áp dụng định chế “hành động hình sự”.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề