Hội đồng Bộ trưởng sẽ cắt giảm 18 nghìn nhân viên của chính quyền nhà nước cấp huyện.

Điều này đã được công bố bởi Bộ trưởng HĐBT Dmitry Dubilet.

“Chúng tôi đang cắt giảm số nhân viên của chính quyền nhà nước xuống 18.449 vị trí. Quyết định giảm không dễ, nhưng cần thiết. Chúng tôi sẽ tăng đáng kể hiệu quả của các cơ quan chính phủ… Tôi tin rằng chính phủ nên thực hiện các khoản giảm này một cách trơn tru hơn trong hai năm (với sự phân cấp ). Tuy nhiên, điều này đã không được thực
hiện – có lẽ là do cuộc bầu cử”, ông Dubilet viết trên trang Facebook.

Theo ông, việc giảm biên chế cấp huyện là do một phần chức năng của họ bị trùng lặp
với các cộng đồng lãnh thổ kết hợp, một phần đã lỗi thời hoặc không hiệu quả,
một phần có thể được chuyển đến cấp cao hơn.

Theo Bộ trưởng,số các công chức sẽ được giảm sẽ được trả tất cả các khoản bồi thường
theo luật định và sẽ được trợ giúp tìm một công việc mới.

Hãy nhớ lại rằng đảng cầm quyền “Phụng sự nhân dân” đang chuẩn bị sửa đổi Hiến pháp liên quan đến việc loại bỏ một số địa phương và tạo ra các quận tại vị trí của chúng.

Quốc hội cũng đã thông qua một đạo luật về cải cách dịch vụ công, đặc biệt, sẽ đơn
giản hóa thủ tục việc sa thải các quan chức.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề