HĐBT đồng thời cũng phê duyệt các loại công dân trên 60 tuổi không phải tự cô lập. Hội đồng Bộ trưởng đã mở rộng danh sách các đối tượng có thể hoạt động trong quá trình kiểm dịch. Điều này đã được Thủ tướng Ukraina Denis Shmygal công bố.

Theo các quy tắc được bổ sung, các đối tượng của hoạt động bưu chính và chuyển phát nhanh, làm các công việc xây dựng, thu gom phế thải và sàng lọc chất thải, kinh doanh vật liệu xây dựng và chất giặt hóa học có thể làm việc trong thời gian kiểm dịch.

Thông tư này cũng đã làm rõ những loại người cụ thể trên 60 tuổi không cần phải tự cô lập.

Trong số này bao gồm:

– công chức, đại biểu các cấp, thị trưởng, thẩm phán và những người khác phải tuân theo Luật Phòng chống Tham nhũng;
– quân nhân và nhân viên của các Lực lượng Vũ trang Ukraina, các đơn vị quân đội hợp pháp khác và các cơ quan thực thi pháp luật;
– những người thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19;
– những người bảo đảm các hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức và tổ chức cơ sở hạ tầng quan trọng (trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp hóa chất, giao thông, công nghệ thông tin và truyền thông, truyền thông điện tử, ngân hàng và tài chính, công nghiệp quốc phòng, sinh kế của dân cư, bao gồm nông nghiệp và y tế, tiện ích, dịch vụ khẩn cấp và cứu hộ, dịch vụ khẩn cấp cho người dân) và các doanh nghiệp nằm trong danh sách tầm quan trọng chiến lược của nền kinh tế và an ninh của nhà nước.

Đầu ngày hôm nay, Thủ tướng Denis Shmygal tuyên bố rằng Chế độ kiểm dịch sẽ được giảm nhẹ trong thời gian không sớm hơn tháng 5.

»Cùng chủ đề