Theo dự án ngân sách năm 2018 mức lương tối thiểu được chính phủ đề xuất kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 là 3723Hrn, kể từ năm 2019 – 4173Hrn và kể từ năm 2020 – 4425 Hrivnia

Những con số này được viết trong dự án Nghị định về những phương hướng chính sách ngân sách của chính phủ cho năm 2018.

Ngoài ra cũng xác định mức lương cấp bậc của cán bộ hạng bậc I của bảng lương thống nhất quốc gia dự tính cho năm 2018 là 1762Hrn, từ năm 2019 – 1921Hrn, từ năm 2020 – 2073 Hrivnia.

Dự tính trong thời kỳ 3 năm mức sống tối thiểu sẽ được tăng ba lần trong một năm: từ tháng 1, từ tháng 7 và từ tháng 12.

Theo dự báo của Bộ tài chính, trong 3 năm tiếp theo mức sống tối thiểu sẽ tăng từ 1700 Hrivnia (tháng 1 năm 2018) lên 2139 Hrivnia vào tháng 12 năm 2020.

Trong khi đó bộ trưởng chính sách xã hội Andrey Reva tuyên bố có khả năng sẽ làm cho mức lương tối thiểu sẽ được phân loại theo ngành nghề chuyên môn, nghĩa là làm cho nó phụ thuộc vào ngành nghề.

Nhớ rằng, lương tối thiểu Ukraina được tăng lên gấp đôi kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, đạt mức 3200 Hrivnia.

Nguồn: Pravda

»Cùng chủ đề