HĐBT Ucraina có dự định bán cổ phần của mình tại ngân hàng Kiev, Ukrgasbank và Rodovid Bank sau khi đã phục hồi lại khả năng thanh toán của các ngân hàng này. Thủ tướng Yulia Timosenko tuyên bố như vậy tại cuộc họp báo ngày hôm nay.

“Sau khi khả năng thanh toán của các ngân hàng này được phục hồi, khi các ngân hàng bắt đầu hoạt động hiệu quả trở lại, ngân hàng sẽ được bán cho các nhà đầu tư tiềm năng qua thủ tục công khai. Các ngân hàng này sớm hay muộn cũng sẽ có chủ sở hữu tư nhân của mình”, – bà tuyên bố.

Bà Timosenko nhấn mạnh, nếu nhà nước không tham gia vào vốn điều lệ , thì việc phục hồi khả năng thanh toán của của các ngân hàng này là không thể.

Như tin đã đưa, ngày 10-6 HĐBT đã phê chuẩn quyết định cuối cùng về việc tái đầu tư với sự tham gia của nhà nước vào ba ngân hàng: ngân hàng Kiev, Ukrgasbank và Rodovid Bank.

Theo bà Timosenko HĐBT sẽ trở thành chủ sỡ hữu 84,21% cổ phiếu của Ukrgasbank với 3,2 tỷ grivna tái đầu tư, 99,97% cổ phiếu của Rodovid Bank với 2,809 tỷ grivna, còn ngân hàng Kiev sẽ nhượng lại cho nhà nước 99,93% cổ phiếu và nhận 3,563 tỷ grivna vào vốn điều lệ.

Lê Tâm
theo Finance