HĐBt đã quyết định tăng vốn điều lệ của công ty Naftogas Ucraina thêm 18,6 tỷ grivna, tức là lên 24 164,714 tỷ grivna.

Bộ trưởng nhiên liệu và năng lượng Yuri Prodan đã thông báo với báo giới như vậy.

Ông nhận định, quyết định của chính phủ sẽ được thể hiện bằng chỉ thị hoặc nghị định (trong chương trình nghị sự của HĐBT vấn đề này được xếp ở mục chỉ thị).

“Chúng tôi đã tìm ra cơ chế tăng vốn điều lệ thông qua cách mua lại trái phiếu chính phủ nội bộ”, – bộ trưởng nói.

Trước đó HĐBT đã phê chuẩn dự luật đơn giản hoá sơ đồ tăng vốn điều lệ của Naftogas bằng cách sửa đổi luật ngân sách quốc gia năm 2009.

Dự luật này đã không được quốc hội xem xét do bị đảng khu vực phong toả, cho phép HĐBT tăng vốn điều lệ của Naftogas tối đa thêm 18,6 tỷ grivna thông qua mô hình phát hành trái phiếu chính phủ nội bộ.

Xin nhắc lại, hiện nay vốn điều lệ của Naftogas Ucraina là 5 564,714 triệu grivna.
Việc tăng vốn điều lệ nhằm tăng khả năng thanh toán của công ty.

Phuong Anh
theo Tin tức Ucraina

»Cùng chủ đề