HĐBT Ucraina quyết định sẽ cổ phần hoá gói cổ phiếm kiểm soát của 15 công ty cung cấp năng lượng nằm trong vốn điều lệ của công ty cổ phần quốc gia “Công ty năng lượng Ucraina”.

Quyền chủ tịch Quỹ tài sản quốc gia Dmitri Parphenenko đã họp báo thông báo như vậy.

“Chính phủ đã ra quyết định bắt đầu thủ tục cổ phần hoá gói cổ phiếu kiểm soát các công ty phân phối năng lượng nằm trong thành phần vốn điều lệ của NAK “Công ty năng lượng Ucraina” – ông Parphenenko nói.

Ông đồng thời nhấn mạnh, Quỹ tài sản quốc gia không dự định bán đồng thời 15 gói cổ phiếu này trong năm 2009.
“Quyết định của HĐBt không có nghĩa là cả 15 gói cổ phiếu sẽ được đưa ra bán cùng một lúc khiến thị trường ngập lụt, không có nghĩa là chúng tôi sẽ bán tống bán tháo”, – ông Parphenenko nói.

Ông nói thêm, quỹ sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng trình tự đưa các gói cổ phiếu này ra bán, cũng như tiến hành điều tra marketing cho việc bán tài sản quốc gia.

Ngày hôm nay, theo ông Parphenenko cho biết, vẫn đang tiến hành công tác cổ phần hoá ngành năng lượng các tỉnh, cụ thể là đang giải quyết vấn đề rút các gói cổ phiếu ra khỏi vốn điều lệ của NAK “Công ty năng lượng Ucraina” và chuyển giao cho Quỹ.

Quyền chủ tịch Quỹ tài sản quốc gia nhận định, nếu các thủ tục trên được hoàn tất nhanh chóng thì cuộc đấu giá đầu tiên để bán gói cổ phiếu kiểm soát có thể được tổ chức vào tháng 9-2009.

Phuong Anh
theo Tin tức Ucraina