Chính phủ Ucraina đã giảm chi phí dự báo cho chương trình mục tiêu quốc gia chuẩn bị và tổ chức Euro-2012 tại Ucraina từ 162,593 xuống còn 126,257 tỷ grivna.

Chính phủ Ucraina đã giảm chi phí dự báo cho chương trình mục tiêu quốc
gia chuẩn bị và tổ chức Euro-2012 tại Ucraina từ 162,593 xuống còn
126,257 tỷ grivna.

HĐBt đã ra nghị định ngày 22-7-2009 về quyết định trên.

Theo nghị định, tổng chi phí dự toán cho công tác chuẩn bị và tổ chức Euro-2012 lấy từ ngân sách nhà nước tăng từ 28,502 lên 32,923 tỷ grivna, trong khi lượng chi từ các ngân sách khác giảm từ 22,585 xuống 6,866 tỷ grivna, từ các nguồn tài chính khác – giảm từ 111,505 xuống 86,467 tỷ grivna.

Ngoài ra, việc giảm tổng chi phí cho chương trình mục tiêu quốc gia này được thực hiện dần từng năm từ 2008 đến 2012.

Trước đó tổng thống Victor Yushenko đã phủ quyết luật chi gần 10 tỷ grivna cho Euro-2012. Luật này được gần 400 đại biểu quốc hội bỏ phiếu thông qua. Người đứng đầu HĐBT bà Yulia Timosenko tuyên bố bằng quyền phủ quyết này ông Yushenko muốn phá hoại công tác chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá châu Âu tại Ucraina.

Lê Tâm
theo Correspondent

»Cùng chủ đề