Theo dự báo của quyền bộ trưởng tài chính ucraina Igor Umanski, một phần khoản tín dụng lần 2 của IMF dành để thu ngân sách sẽ được chuyển vào tài khoản kho bạc tại NBU vào ngày mai, 13-5.

“Ngày mai sau giờ nghỉ trưa số tiền đó sẽ được chuyển vào tài khoản kho bạc tại NBU. Tiền chuyển ngày mai là tiền nộp vào ngân sách và là nguồn trực tiếp để bù lại khoản thâm hụt, theo biên bản ghi nhớ với IMF, đây sẽ là đảm bảo cho việc Ucraina thanh toán nợ nước ngoài”, – người đứng đầu Bộ tài chính nói.

Theo ông Umanski, số tiền này sẽ được giữ trong dự trữ vàng ngoại tệ của NBU, và sẽ không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác.

Ông đồng thời nhấn mạnh, NBU sẽ dùng một phần khoản tín dụng lần hai của IMF để bổ sung dự trữ vàng ngoại tệ.

“Ngày hôm nay số tiền đó đã được chuyển đi, phần ngoại tệ phải nhập vào NBU đã được chuyển khoản, hiện giao dịch đang thực hiện”, – ông Umanski nói.

Theo ông, phải giảm tỷ lệ đô la hoá nền kinh tế Ucraina. Ông cho rằng, do khủng hoảng kinh tế nên sẽ có nhiều rủi ro trong thực hiện ngân sách quốc gia.

Phuong Anh
theo RBK-Ucraina