Ngày 10-6 HĐBt Ucraina đã phê chuẩn nghị định tăng vốn pháp định của Naftogas thêm 18,6 tỷ grivna, tức là lên 24 164,714 triệu grivna.

Thứ trưởng bộ nhiên liệu và năng lượng Vladimir Makukha đã thông báo như vậy tại cuộc họp về tình hình tài chính của Naftogas.

“Ngày hôm qua đã thông qua nghị định do Bộ nhiên liệu và năng lượng đề xuất, nội dung chủ chốt trong đó là tăng vốn pháp định của Naftogas thêm 18,6 tỷ grivna”, – thứ trưởng nói.

Ông nhận định quyết định này sẽ giúp công ty thanh toán được khoản nợ vay của Ngân hàng Tiết kiệm và Ukreximbank.

Ngoài ra, nghị định trên còn tăng vốn điều lệ của hai công ty con của Naftogas là Ukrtransgas và Ukrgasdobycha nhằm giúp hai công ty này thanh toán nợ với Naftogas.

Hiện tại vốn điều lệ của Naftogas là 5 564,714 triệu grivna.

Ngày 10-6 HĐBT đã phê chuẩn nghị định cải thiện tình hình tài chính của Naftogas.

Quyết định cuối cùng về việc tăng vốn sẽ đợpc đưa ra sau khi đã có ý kiến nhất trí của Bộ kinh tế và Bộ tài chính.

Phuong Anh
theo Tin tức Ucraina

»Cùng chủ đề