HĐBT đã giao tập đoàn “Naftogaz Ukraina bảo đảm 100% nhà ở của Ukraina có máy đo tiêu dùng khí đốt. thủ tướng Groisman nói trong phiên họp của HĐBT, cơ quan báo chí chính phủ cho biết.

“Tất cả đều phải quan tâm tới việc sử dụng khí đốt thức tế, không thể bên này gạt sang bên kia. Cần có máy đo khí tiêu dùng. Con nhiều nhà ở chưa có đồng hồ đo. Nhiệm vụ của ai? Đó là nhiệm vụ của Naftogaz”, – Groisman nói.

Việc kiểm soát thực hiện nhiệm vụ này thủ tướng giao cho bộ năng lượng và công nghiệp than. Bộ trưởng Nasalik tính toán số tiền cho công việc này vào khoảng 2,5 tỉ Hrivnia, mỗi tháng có thể lắp đạt 400-500 ngàn đồng hồ đo khí đốt tiêu dùng.

Theo lời bộ trưởng, có 3,3 triệu người tiêu dùng và chi phí lắp đặt vào khoảng 2,5 tỉ Hrivnia. Khả năng số tiền này sẽ được khử vào tiền thuế của Naftogaz.

Bộ trưởng đồng thời nói rằng, sau khi đặt hết đồng hồ khí đốt cho tất cả các gia đình trên toàn quốc thì có thể quên khái niệm “tiêu chuẩn khí đốt tiêu dùng”.

Thủ tướng Groisman kêu gọi mọi người hãy thanh toán tiền khí đốt theo lượng tiêu dùng thực tế, không theo tiêu chuẩn nâng cao, hoặc là đừng tiêu dùng quá 3,3m3/một người.

Lưu ý rằng, tập đoàn DTEK đã lắp đặt đồng hồ thông minh để đo lượng khí đốt tiêu dùng. Đồng hồ cho phép cảnh báo số khí đốt tiêu dùng quá giới hạn nào đó và sẽ bị tính theo giá cao.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề