HĐBT Ucraina ra quyết định số N 430 ngày 2-4 tư nhân hoá 99 cơ sở khai thác than trong năm 2009.

Bộ công nghiệp than cùng với Quỹ tài sản quốc gia được giao nhiệm vụ soạn thảo và phê chuẩn quy định về việc tiến hành đấu giá các cơ sở khai thác than quốc gia.

Chính phủ ra quyết định việc chuyển nhượng tài sản quốc gia sẽ đượct hực hiện bằng cách bán đấu giá công khai, do người được Quỹ tài sản quốc gia uỷ quyền và được Bộ công nghiệp than nhất trí, tổ chức.

Việc chuyển nhượng cũng được tiến hành với điều kiện người mua nhận trách nhiệm thanh toán toàn bộ nợ tín dụng của cơ sở khai thác than quốc gia có tài sản được chuyển nhượng.

Ngoài ra, người mua cũng có tách nhiệm ký hợp đồng tập thể với toàn bộ công nhân viên của cơ sở này với thời hạn không dưới 5 năm, trong hợp đồng phải có bảo hiểm xã hội đối với các nhân viên được giữ lại trong trường hợp bán tài sản chuyển nhượng lần hai, cũng như kèm theo các điều khoản chấm dứt hợp đồng mua-bán trong trường hợp người mua vi phạm điều kiện hợp đồng tập thể.

Như tin đã đưa, Bộ công nghiệp than đã chuẩn bị tư nhân hoá 120 mỏ than.

Lê Tâm
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề