Tại phiên họp ngày hôm nay HĐBT Ucraina đã bước đầu nhất trí với quyết định chuyển sang quyền quản lý của Naftogas tất cả các mạng lưới phân phối khí đốt thuộc về nhà nước và phục vụ cho các công ty cung cấp khí đốt thuộc công ty phân phối khí đốt tỉnh và thành phố.

Tại phiên họp ngày hôm nay HĐBT Ucraina đã bước đầu nhất trí với quyết định chuyển sang quyền quản lý của Naftogas tất cả các mạng lưới phân phối khí đốt thuộc về nhà nước và phục vụ cho các công ty cung cấp khí đốt thuộc công ty phân phối khí đốt tỉnh và thành phố.

Bộ trưởng năng lượng và nhiên liệu Yuri Prodan đã cung cấp thông tin này với báo giới.

“Có đề nghị chuyển tất cả các mạng lưới phân phối khí đốt sang quyết toán của Naftogas. Naftogas sẽ có mọi giấy phép để vận chuyển và cung cấp, và theo đó là mọi thanh toán của người tiêu thụ cho các hợp đồng sẽ do Naftogas nhận”, – bộ trưởng nói.

Ông nhấn mạnh, quyết định trên được xem như là một biện pháp để cải thiện tình hình tài chính của tập đoàn nhà nước này.

Ông Prodan cũng cho biết, các công ty phân phối khí đốt tỉnh và thành phố tiếp tục sử dụng các mạng lưới này.

Bộ trưởng năng lượng cũng thông báo, quyết định trên tạm thời chưa được thông qua lần cuối cùng và còn phải nhất trí với các bộ kih tế và tài chính.

Lê Tâm
theo UNIAN

»Cùng chủ đề