HĐBT Ukraina tại phiên họp hôm thứ 4 đã quyết định chi 294 triệu Hrivnia cho các gia đình có người tử vong của “Đại đội Thiên đàng”, đồng thời cho cả những người bị hại trong thời gian Cách mạng phẩm gía năm 2013-2014.

Trang website của chính phủ dẫn lời của thủ tướng Volodimir Groisman phát biểu trong phiên họp: “Ngày hôm nay chúng ta thông qua quyết định không phải theo ngày tháng, mà theo lương tâm. Sẽ chi 294 triệu cho các gia đình bị hại trong Cách mạng phẩm giá. Đó là nghĩa vụ của chúng ta”.

Theo lời của bộ trưởng chính sách xã hội Andrey Reva, quyết định này cho phép hoàn toàn kết thúc các khoản trả cho các gia đình nạn nhân tham gia “Cách mạng phẩm giá”.

Các khoản chi trả và hỗ trợ vật chất và tài chính cho các gia đình bị nạn trong Cách mạng phẩm giá được thực hiện tư năm 2014.

Theo luật “Về trợ cấp nhà nước cho những người bị hại trong các hành động quần chúng chống đối dân sự và gia đình của họ” tiên liệu số tiền 1 triệu Hrivnia cho các gia đình có người tử vong trong Cách mạng phẩm giá, 700 000 – cho những người bị thương nặng, 500 000uah cho những người bị thương mức trung bình, 200 ngàn cho những người bị thương nhẹ.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề