Sở GDCK Tp.HCM mới thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Xây dựng và kinh doanh Địa ốc Hòa Bình.

Nhà đầu tư thực hiện giao dịch là Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam – Chi nhánh TPHCM. Mã chứng khoán : HBC – Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT(do ông Lưu Quang Lãm làm đại diện).

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.318.400 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 15,33%).

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán là 443.520 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.874.880 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 12,4%).

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 14/10/2008 đến 14/04/2009.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/10, HBC giảm giá 1000đ/cp, còn 20.100đ/cp với 14.0220cp được giao dịch.

Hà Anh