Về quê đón Tết ,thăm nhà
Ất Mùi –Xuân mới đậm đà thương yêu
Ra đi ,trăn trở bao điều
Số mình ,mình chịu –lo nhiều mẹ cha
Nghĩa tình rộng lớn bao la
Tựa như biển rộng như là trời cao

“Con ơi ! biết sống làm sao
Chiến tranh ,khủng hoảng nó bao lấy mình
Ti vi sang tối đăng trình
U c rai đó – chiến tranh ngập trời
Miền Đông pháo bắn tả tơi
Sân bay Đôn-nhét bao người tan thây.
Tình hình chiến sự thật gay
Thắp hương mẹ khấn mong ngày tốt tươi.”
Xa quê mấy chục năm rồi
Việt nam –Đất mẹ muôn đời trong con
Tim con với sắt cùng son
Bên tình ,bên hiếu mỏi mòn ra sao?
Cửa nhà ,công chỗ,hầu bao
Gửi nơi đất khách biết bao nhiêu tình
Các cháu đang tuổi học sinh
Tiếng Tây thì giỏi ,tiếng mình ê a
Ở đây(Ucraina) con cũng có nhà
Bạn bè, công việc -ấy là quê hương
Các cháu ngày vẫn đến trường
Vẫn vui ,vẫn học bình thường –thế thôi
Sinh ra làm kiếp con người
Từ trong gian khó, bời bời đi lên
Mong cha mẹ bớt ưu phiền
Cộng đồng người Việt sống liền với nhau
Tình quê vốn đã đậm sâu
Chiến tranh,khủng hoảng cùng nhau bọc đùm
Khó khăn là khó khăn chung
Kính mong cha mẹ yên lòng vì con./.   21/04/2015

Ban biên tập
theo Trọng Hữu