[Video] Hát cùng nghệ sỹ ưu tú Việt Hoàn

Buổi giao lưu gặp gỡ của anh chị em những người đã từng ở Odessa tại Việt Nam ngày 29-5-2016 đã để lại … Đọc tiếp [Video] Hát cùng nghệ sỹ ưu tú Việt Hoàn