Hastc hợp tác với Sở GDCK Hàn Quốc bởi Nguyễn Quang

Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và TTDGCK Hà Nội vừa thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác (MOU) với nhiều nội dung đáng chú ý.

Cụ thể, trong khuôn khổ hợp tác, KRX và HASTC sẽ chia sẻ thông tin trong lĩnh vực quản lý‎ và giám sát thị trường với mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của cả hai thị trường.

KRX sẽ hợp tác với HASTC trong việc hỗ trợ đào tạo các doanh nghiệp Việt Nam muốn huy động vốn quốc tế và quảng bá thương hiệu thông qua việc niêm yết tại Hàn Quốc. Hai Sở cũng sẽ tiến hành các cuộc hội thảo về quy định niêm yết cho những doanh nghiệp Việt Nam mong muốn niêm yết trên KRX.

HASTC thực hiện hướng dẫn các doanh nghiệp Việt Nam muốn niêm yết trên KRX trong các quy trình, các thủ tục theo quy định, và hợp tác với KRX trong việc hướng dẫn các doanh nghiệp Việt Nam niêm yết trên KRX.
Đại diện Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc cho biết: thực tế, thị trường chứng khoán Hàn Quốc và Việt Nam đã phát triển mối quan hệ hợp tác ngay từ thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam mới thành lập năm 1996.


theo Khánh Huyền