Hãng xếp hạng quốc tế Fitch đã hạ chỉ số xếp hạng cá nhân của 5 ngân hàng Ucraina có cổ đông nước ngoài, đó là các ngân hàng: “Ukrsibbank”, “Ukrcosbank”, “ProCreditBank” từ hạng “D” xuống “D/E”, và “Praveks-Bank”, “Bank VTB” từ “D/E” xuống “E”. Chỉ số xếp hạng cá nhân Fitch này đánh giá ngân hàng không có khả năng chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài chính của mình và cần sự hỗ trợ để tránh tình trạng mất khả năng thanh toán.

Việc xếp hạng được tiến hành sau khi đã phân tích bảy ngân hàng Ucrainacó cổ đông nước ngoài. Phân tích dựa trên rủi ro của khả năng thanh toán và chất lượng vốn, sức ép cao đối với đồng vốn mà các ngân hàng Ucraina đang gặp phải do đồng grivna mất giá hồi quý IV năm 2008 và những dự báo tiêu cực của nền kinh tế Ucraina”, bản đánh giá viết.

Trước đó Fitch đã một lần nữa xếp ngân hàng “Bank Forum” ở hạng “D/E” và hạ chỉ ssố cá nhân của Ngân hàng tiết kiệm “Ucraina” từ “D/E” xuống “E”.

Chỉ số tín dụng dài hạn (“RDE”) của cả 7 ngân hàng có cổ đông nước ngoài đều bị hạn định bởi chỉ số đánh giá trần quốc gia của Ucraina (hiện đang ở hạng “B”) và đã bị hạ bậc hồi tuần trước sau khi chỉ số quốc gia bị hạ.

Các ngân hàng Ucraina chịu tác động tiêu cực từ việc chỉ số quốc gia bị hạ bậc:


“ProCreditBank” (Ucraina)

Từ bậc “D” xuống “D/E”. Chỉ số dài hạn RDE ngoại tệ vẫn giữ ở mức “B”, dự báo “Tiêu cực”. RDE nội tệ mức “B+”, dự báo “Tiêu cực”. Chỉ số RDE ngắn hạn ngoại tệ ở mức “B”; nội tệ ở mức “B”. Chỉ số được hỗ trợ vẫn giữ ở mức “4”. Chỉ số dài hạn quốc gia vẫn giữ ở mức AAA(ukr), dự báo “Ổn định”.


“VTB Bank” (Ucraina)

Chỉ số cá nhân hạ từ bậc “D/E” xuống “E”. Chỉ số dài hạn RDE ngoại tệ vẫn giữ ở mức “B”, dự báo “Tiêu cực”. RDE nội tệ mức “B+”, dự báo “Tiêu cực”. Chỉ số RDE ngắn hạn ngoại tệ ở mức “B”. Chỉ số được hỗ trợ vẫn giữ ở mức “4”. Chỉ số dài hạn quốc gia vẫn giữ ở mức AAA(ukr), dự báo “Ổn định”.


“Ukrsibbank”

Chỉ số cá nhân hạ từ bậc “D” xuống “D/E”. Chỉ số dài hạn RDE ngoại tệ vẫn giữ ở mức “B”, dự báo “Tiêu cực”. Nợ ưu tiên không đảm bảo: giữ ở mức “B”, chỉ số hoàn vốn ở mức “RR4”. RDE dài hạn nội tệ mức “B+”, dự báo “Tiêu cực”. Chỉ số RDE ngắn hạn ngoại tệ ở mức “B”. Chỉ số được hỗ trợ vẫn giữ ở mức “4”. Chỉ số dài hạn quốc gia vẫn giữ ở mức AAA(ukr), dự báo “Ổn định”.


“Ukrcosbank”

Chỉ số cá nhân hạ từ bậc “D” xuống “D/E”. Chỉ số dài hạn RDE ngoại tệ vẫn giữ ở mức “B”, dự báo “Tiêu cực”. Nợ ưu tiên không đảm bảo: giữ ở mức “B”, chỉ số hoàn vốn ở mức “RR4”. RDE dài hạn nội tệ mức “B+”, dự báo “Tiêu cực”. Chỉ số RDE ngắn hạn ngoại tệ ở mức “B”. Chỉ số hỗ trợ vẫn giữ ở mức “4”.


“Praveks-Bank”

Chỉ số cá nhân hạ từ bậc “D/E” xuống “E”. Chỉ số dài hạn RDE ngoại tệ vẫn giữ ở mức “B”, dự báo “Tiêu cực”. RDE dài hạn nội tệ mức “B+”, dự báo “Tiêu cực”. Chỉ số RDE ngắn hạn ngoại tệ ở mức “B”. Chỉ số hỗ trợ vẫn giữ ở mức “4”. Chỉ số dài hạn quốc gia vẫn giữ ở mức AAA(ukr), dự báo “Ổn định”.  

Xin nhắc lại rằng hạng xếp hạng danh tiếng quốc tế Fitch đã hạ chỉ số tín dụng dài hạn của Ucraina đối với đồng ngoại tệ và nội tệ từ hạng “B+” xuống “B”. Dự báo cả hai chỉ số là “Tiêu cực”.

                                                                                                                    

Phương Anh
theo Liga