UNN. Hội đồng bộ trưởng Ukraina hôm thứ 4 đã thông qua một nghị định, theo đó hàng hóa  vì vi phạm pháp luật hải quan sẽ được  chuyển sang sở hữu nhà nước, ngoài những hàng hóa bị tịch thu theo lệnh của tòa án, sẽ được bán thông
qua hệ thống ProZorro.

Điều này được nêu trong thông điệp được công bố trên trang web của Cơ quan Hải quan Nhà nước Ukraina, UNN dẫn nguồn cơ quan báo chí hải quan đưa tin.

“Việc bán hàng hóa thông qua hệ thống điện tử sẽ làm tăng tính công khai và minh bạch của quá trình đấu giá. Tài sản tại được bán thông qua các cuộc đấu giá điện tử theo dự kiến ​​sẽ làm tăng doanh thu cho ngân sách nhà nước ít nhất 15-20%. – trong thông báo nói.

Vì vậy, theo một nghị định của chính phủ, hàng hóa sẽ được đưa ra đấu giá mà chủ sở hữu đã không có khiếu nại trước khi hết thời hạn lưu trữ, và vẫn còn nằm trong kho hải quan.

Ngoài ra, hàng hóa được phát hiện trong quá trình kiểm soát hải quan trong khu vực kiểm soát hải quan và không rõ chủ sở hữu, hàng hóa được đặt trong chế độ từ chối có lợi cho nhà nước  và  những hàng hóa  nhanh chóng xuống cấp chất lượng và hết hạn sử dụng sẽ bị đấu giá.

Theo ghi nhận trong Cục Hải quan Nhà nước, kể từ ngày 1 tháng  1 năm 2019, hàng hóa tồn đọng lưu trữ trong kho hải quan trị giá khoảng 840 triệu UAH.

Theo báo cáo của UNN, Hội đồng Bộ trưởng tại một cuộc họp vào thứ 4 đã thông qua một sắc lệnh để khởi động một thủ tục mới về hang hóa tồn đọng trong các kho hải quan Ukraina.

Nguồn: UNN

»Cùng chủ đề