Hãng “Ryanair” khởi động 5 chuyến bay ra khỏi Ukraina.

Lowcoast Ryanair sẽ bay từ Odesa và Kharkiv, bộ trưởng hạ tầng cơ sở Volodimir Omelian thông báo trên Fb. >>Facebook.

Theo thông tin mới công bố trên Hệ thống đặt vé, từ Odesa mở ra 3 chuyến bay, còn từ Kharkiv – 2 chuyến.

Tuyến bay tới tp Krakov Ba Lan từ cả hai thành phố này sẽ được khởi động vào tháng 6. Còn từ tháng 9 sẽ khởi động tuyến Odesa – Vroslav (Ba Lan), Odesa – Katavitse (Czhekia) và Kharkiv – Vilnyus (Litva).

Lưu ý rằng, hiện tại hãng “Ryanair” bay từ các thành phố Kyiv và Lviv.

Nguồn: Avianews

»Cùng chủ đề