Hàn the có hại như thế nào? bởi Nguyễn Quang

“Tôi nghe nói nhiều lọai thức ăn có chứa hàn the. Xin bác sĩ cho biết hàn the tác hại thế nào đến sức khỏe, nhất là trẻ em?”, Hồng Loan, quận Tân Phú, TP HCM.