Ngày 13-10, Ngân hàng quốc gia Ucraina đã “đóng băng” tài khoản của các ngân hàng thương mại. Tiền gửi ngân hàng bị cấm rút ra trước thời hạn, cũng như cấm tăng các khoản cho vay tín dụng. Ngoài ra, Ngân hàng quốc gia cũng bó hẹp các giao dịch bằng ngoại tệ trong hành lang 5%.

Ông Vaxily Yurchisin, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu các chương trình kinh tế mang tên Razumkov nhận định, những hành động nói trên của Ngân hàng quốc gia Ucraina là hoàn toàn đúng đắn để kiềm chế tình trạng hoảng loạn trong dân chúng, và có thể đóng vai trò cả tích cực lẫn tiêu cực.

Việc đóng băng giao dịch sẽ giúp bình ổn hệ thống tài chính, tuy nhiên, nhiều ngân hàng và các tổ chức khác sẽ bị gặp khó khăn trong công việc và hạn chế khả năng hoạt động của mình.

Nhà phân tích cũng cho biết, “kể cả những biện pháp tích cực nhất cũng sẽ thiếu tác dụng, nếu tình trạng khủng hoảng chính trị trong nước kéo dài”.

Ông Yurchisin cho rằng, việc hạn chế cho vay tín dụng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự ổn định kinh tế, vì tín dụng là thành phần hết sức cần thiết của một nền kinh tế đang trên đà phát triển. Việc ngừng cho vay tín dụng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình phát triển của kinh tế.

Cụ thể, nhiều công ty, tổ chức kinh tế sẽ vấp phải vấn đề tăng vốn đầu tư, dẫn đến buộc phải dừng các dự án, ngừng hoạt động và sa thải nhân công.


theo TTQH

»Cùng chủ đề