Hai sàn diễn biến trái chiều bởi Nguyễn Quang

Vn-Index tăng nhẹ 2,11 điểm lên 306,12 điểm trong khi Hastc-Index giảm 0,27 điểm xuống 102,84 điểm. Tuy nhiên thanh khoản cả 2 sàn giảm mạnh.